Artikel

MDR skjuts fram ett år!

På grund av situationen med Covid-19 har ikraftträdandet av den nya EU- förordningen flyttats fram ett år. https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/nytt-regelverk-for-medicintekniska-produkter-kan-senarelaggasPublicerades: jun 04, 2020


Läs också

13, 2021

Läkemedelsverket ger ut filmer med svar på vanliga frågor gällande klinisk prövningar

Läkemedelsverket ger ut filmer med svar på vanliga frågor gällande klinisk prövningar. [Gå till L

12, 2021

Utförd certifiering som QA/RA ledare för medicintekniska produkter

Lena Q Olsson har genomfört certifiering som QA/RA ledare för medicintekniska produkter. Detta är en

11, 2021

Vi är nu certifierade som Lead Auditor för medicintekniska produkter

Lena Q Olsson har genomfört certifiering som Lead Auditor för medicintekniska produkter. Detta är en

Våra samarbetspartners