Artikel

MDR skjuts fram ett år!

På grund av situationen med Covid-19 har ikraftträdandet av den nya EU- förordningen flyttats fram ett år. https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/nytt-regelverk-for-medicintekniska-produkter-kan-senarelaggasPublicerades: Jun 04, 2020


Läs också

04, 2020

MDR skjuts fram ett år!

På grund av situationen med Covid-19 har ikraftträdandet av den nya EU- förordningen flyttats fram e

01, 2020

Q4M AB flyttar!

1 maj 2020 flyttar Q4M AB in i B26 Collaborative workspaces på Port Anders Gata i Västerås.

11, 2020

26 maj 2020 gäller MDR fullt ut!

På grund av den stora skandalen med giftiga bröstinplantat har EU skärpt kraven på medicintekniska p