Artikel

Bra vägledning gällande MDR

  • MDCG 2019-15 Guidance notes for manufacturers of class I medical devices.
  • MDGC 2019- 11 Guidance on Qualification and Classification Software in Regulation (EU) 2017/745 – MDR and Regulation (EU) 2017/746 – IVDR


Publicerades: Jan 06, 2020


Läs också

04, 2020

MDR skjuts fram ett år!

På grund av situationen med Covid-19 har ikraftträdandet av den nya EU- förordningen flyttats fram e

01, 2020

Q4M AB flyttar!

1 maj 2020 flyttar Q4M AB in i B26 Collaborative workspaces på Port Anders Gata i Västerås.

11, 2020

26 maj 2020 gäller MDR fullt ut!

På grund av den stora skandalen med giftiga bröstinplantat har EU skärpt kraven på medicintekniska p