Artikel

Bra vägledning gällande MDR

  • MDCG 2019-15 Guidance notes for manufacturers of class I medical devices.
  • MDGC 2019- 11 Guidance on Qualification and Classification Software in Regulation (EU) 2017/745 – MDR and Regulation (EU) 2017/746 – IVDR


Publicerades: jan 06, 2020


Läs också

13, 2021

Läkemedelsverket ger ut filmer med svar på vanliga frågor gällande klinisk prövningar

Läkemedelsverket ger ut filmer med svar på vanliga frågor gällande klinisk prövningar. [Gå till L

12, 2021

Utförd certifiering som QA/RA ledare för medicintekniska produkter

Lena Q Olsson har genomfört certifiering som QA/RA ledare för medicintekniska produkter. Detta är en

11, 2021

Vi är nu certifierade som Lead Auditor för medicintekniska produkter

Lena Q Olsson har genomfört certifiering som Lead Auditor för medicintekniska produkter. Detta är en

Våra samarbetspartners