Vi kvalitetssäkrar din verksamhet

Vi har konsulter med kompetens och erfarenhet inom nedan nämnda standarder och kan därför ge er ett gediget stöd under uppbyggnad eller underhåll av ert ledningssystem.


Vanliga typer av uppdrag i detta fall är:


Kort sagt följande typer av uppdrag:


Våra samarbetspartners